Släktrådet ansvarar för att handha släktföreningens angelägenheter och väljs för en tidsperiod om tre år. 

Släktrådets primära uppgift är att se till att anordna nästa släktmöte samt i andra avseenden verka för att bevara och utveckla vår släkt och dess släktförening.    

Släktrådet nås enklast genom mail direkt till någon av medlemmarna, alternativt via info@vonessen.com