[UNDER KONSTRUKTION]

Släktens platser:

Släkten von Essen har av av historien ofta koncentrerats till slott och gårdar samt ofta i närhet av bruksamhällen och militärt betydelsefulla platser. Dessa platser har sedan ofta blivit mycket centrala i släktens utveckling och kvarstår även idag i som de ursprung till nuvarande släktträdets grenar. En del platser har varit i permanent ägo och är det i vissa fall även idag, en del platser har genom historien varit till låns, ofta genom viktiga uppdrag och ofta samhällsbärande funktioner.