Släktmötet 2023

Senaste släktmötet ägde rum 9-10 september i trakterna om Tidaholm och de för släkten mycket centrala platserna Kaflås och Svenstorp. Släktmötet samlade ett åttital personer i olika generationer och från olika platser. Släktmöten är ofta väldigt lyckade...